Autididact verleent zorg aan mensen met autisme. Het werken met mensen met autisme vraagt om en andere benadering van elkaar en bovenal; men moet het kunnen accepteren, dat iemand anders is dan we ‘gewoon’ zijn in onze samenleving. Dat is niet vanzelfsprekend en ik wil daar graag bij helpen. lk bied ambulante begeleiding aan mensen met autisme -en zijn netwerk- om hen te activeren, te stimuleren en/of te ondersteunen. lk werk samen met de cliënt en zijn leefomgeving met als doel om de eigen kracht en kwaliteit van leven op alle levensgebieden te bevorderen.

Missie

Autididact is gespecialiseerd in het begeleiden van met mensen met een autisme spectrum stoornis. Autididact begeleidt kinderen, jongeren en volwassenen met (rand) normale of hogere begaafdheid. Autididact biedt ambulante begeleiding aan mensen met autisme -en zijn netwerk- om hen te activeren, te stimuleren en/of te ondersteunen. Het doel is het bevordering van de eigen kracht en de kwaliteit van leven op alle levensgebieden.

Autididact biedt Acceptence Commitment Therapy (ACT). ACT is een vorm van gedragstherapie met als doel om een zachtaardige houding aan te nemen t.o.v. gedachten, gevoelens en ervaringen. Autididact begeleidt jongeren en volwassen die worstelen met hun emoties of gedachten met als doel invloed te krijgen op deze emoties of gedachten om doelen te bereiken en dromen te verwezenlijken.

Visie

Het leven met een autistische stoornis is niet eenvoudig.

Schijnbaar eenvoudige situaties kunnen veel inspanning – en ook de nodige frustraties – kosten. Door de complexiteit en onzichtbaarheid van autisme is het voor de omgeving vaak niet duidelijk dat iemand moeilijkheden in het dagelijks leven ervaart.

Autisme vraagt om een andere benadering van elkaar en bovenal: men moet het kunnen accepteren, dat iemand anders is dan we ‘gewoon’ zijn in onze samenleving.

Dit is niet vanzelfsprekend en daar wil Autididact graag bij helpen. Autididact helpt mensen met autisme hun kwaliteiten in te zetten en in balans te blijven.

Autididact helpt mensen, om te gaan met gevoelens van verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid. Door samen te kijken hoe iemand met zijn gedachten omgaat helpt Autididact met het aanleren van vaardigheden om, om  te gaan met gedachten en gevoelens.

Om zo effectief mogelijk de hulpvraag van de cliënt te beantwoorden, gaat Autididact uit van de eigen mogelijkheden van de cliënt (en zijn netwerk). De kracht en de talenten van de cliënt staan daarbij ALTIJD centraal.

Autididact biedt zorg afgestemd op de wensen en behoefte van de cliënt. Iedereen mee mag doen in de samenleving.

Autididact werkt ambulant in de eigen woon-, leer- of werkomgeving van de cliënt.