Acceptence Commitment Therapie (ACT)

ACT helpt cliënten bij het anders omgaan met gedachten, emoties, lichamelijke sensaties en leefomstandigheden. Door middel van ACT wordt gekeken naar welke manieren cliënten hanteren om hun klachten (pijn) te vermijden. Vervolgens wordt gekeken of er andere manieren zijn;

 • Controle <-> Acceptatie
 • Fusie <-> Defusie
 • Piekeren <-> Contact met het hier en nu
 • Descriptieve zelf <-> Observerende zelf
 • Regels <-> Waarden
 • Vermijding <-> Toegewijde actie
 

Acceptence Commitment Therapie (ACT) helpt je bij:

 • het kunnen accepteren van pijnlijke situaties en het loslaten van negatieve gedachten en gevoelens (bv. angst, piekeren)
 • meer aandacht hebben voor wat zich nu feitelijk afspeelt (mindfulness) en beter kunnen focussen
 • zicht krijgen op wie je bent, wat je waardevol vindt en wat je nog wilt bereiken in dit leven (en hoe daar naar op weg te gaan)

Brain Blocks

Brain Blocks bestaat uit verschillende materialen waaronder ballen, blokjes, bruggen, cilinders, sheets en twee platen met een afbeelding van een ‘hoofd’. De cliënt wordt uitgenodigd zijn ervaring te verbeelden door middel van de materialen in de doos. Zo’n moment kan bijvoorbeeld zijn: ’Het moment dat je hoofd vol zit’, of; ‘Het moment dat iemand iets naars zegt’, of; ‘Het moment dat je bang bent het fout te doen’, etc. De beelden die de cliënt maakt en de taal die hij erbij gebruikt geven de ‘organisatie’ van de cliënt weer. Vervolgens wordt de cliënt uitgenodigd tot het zetten van het vervolgstapje in zijn ontwikkeling.

Brain Blocks  is een interventie met vier doelstellingen die onderling nauw met elkaar verbonden zijn, namelijk:

 • Ik-ander differentiatie (grenzen ontdekken, van jezelf en anderen, emoties verwoorden en reguleren en in- en meeleven)
 • Belemmerende overtuigingen (zijn ideeën die de cliënt heeft gevormd over zichzelf, over anderen en over de wereld)
 • Psycho-educatie (wat is autisme en hoe ziet mijn autisme eruit, bewust worden van eigen organisatie en het gevolg op de interactie met anderen en zijn omgeving)
 • Communicatie (onderlinge interactie tussen de cliënt en belangrijke anderen, één beeld één taal)

Brain Blocks helpt je bij:

 • het vergroten van het zelfinzicht.
 • denk- en gedragspatronen te veranderen.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

EMDR is de verzamelnaam voor een aantal procedures die herinneringen aan schokkende of krenkende ervaringen verwerken. Therapeuten gebruiken EMDR als deze herinneringen leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Zij passen EMDR ook toe om disfunctionele toekomstgedachten functioneler te maken.

EMDR helpt bij klachten zoals:

 • nare herinneringen aan de gebeurtenis
 • herbelevingen (gevoel dat het steeds opnieuw gebeurt)
 • vermijden van zaken die met de gebeurtenis te maken hebben
 • sneller geïrriteerd/kort lontje
 • schaamte, schuldgevoel of een negatief zelfbeeld
 • somberheid
 • angsten, paniek, je zorgen maken, onrust

 


 

Psycho-educatie

Met behulp van deze methode wordt uitgelegd hoe je fysiek, emotioneel en verstandelijk in elkaar zit. Wanneer is iets een handicap en wanneer niet? Wat is autisme en hoe ziet dat er bij de cliënt uit? Wat vind je leuk en wat moeilijk? Hoe ga je hiermee om? Door meer kennis over autisme leer je hier beter mee om te gaan. Er ontstaat een beter zelfbeeld en daardoor meer zelfvertrouwen.

Psycho-educatie helpt je bij:

 • voorlichting over de diagnose
 • handvatten om met de diagnose om te gaan
 • acceptatie van de diagnose.