Persoonsgebonden Budget (PGB)
Zorg in Natura (ZIN)

Om begeleiding vanuit ZIN1) of PGB2) te kunnen ontvangen van Autididact heb je een beschikking van de gemeente nodig. Hoe dit in zijn werk gaat is afhankelijk van de gemeente waar je woont.

 

Stap 1

Neem contact op met jouw gemeente. Zij kunnen je vertellen welke procedure er is om een beschikking te ontvangen.

Stap 2

Er wordt een keukentafelgesprek gepland waarin samen met jou wordt gekeken welke zorg je nodig hebt. Het budget kan worden afgegeven in PGB (persoonsgebonden budget) of in ZIN (zorg in natura).

Stap 3

Neem contact op met Autididact voor een intake. Tijdens dit gesprek probeert Autididact duidelijk te krijgen welke hulpvragen je hebt en welke ondersteuning hier het beste bij past. Zodra de indicatie is afgegeven neemt Autididact contact met je op om een kennismaking te plannen met je  en kan de begeleiding starten.

Er zijn 2 soorten budgetten die afgegeven kunnen worden.

 1. ZIN (Zorg In Natura): Bij dit budget heb je geen eigen administratie. Autididact stuurt de rekening naar de gemeente.
 2. PGB ( Persoons Gebonden Budget): Je moet dan je eigen PGB administratie doen en de facturen zelf naar de SVB sturen. Bij PGB mag je je eigen zorgorganisaties zoeken.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Om begeleiding vanuit WLZ te kunnen ontvangen van Autididact heb je een WLZ-indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Stap 1

Een aanvraag  doen bij het (CIZ). Dit kan digitaal of per post worden gedaan Bij de aanvraag zal je diverse gegevens, documenten en bewijsstukken moeten aanleveren. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn over de medische aandoening, de diagnose, ondergane behandelingen en bijkomende problemen.

Stap 2

Nadat de aanvraag is ingediend, voert het CIZ een objectief onderzoek uit naar de persoonlijke situatie en omgeving van de zorgbehoevende. De uitslag van een WLZ-aanvraag duurt maximaal zes weken en kan indien nodig worden verlengd als er meer bewijsstukken nodig zijn. De aanvraag wordt dan opgeschort totdat de essentiële gegevens zijn aangeleverd.

Stap 3

Aan de hand van het gesprek en het onderzoek wordt er wel of geen WLZ-indicatie gegeven. Dit wordt mondeling toegelicht door het CIZ. Het CIZ zal een zorgprofiel vaststellen waarin staat wat de inhoud en omvang is van de zorg waar de zorgbehoevende recht op heeft. Er wordt ook een contactpersoon van het CIZ aangewezen. Het indicatiebesluit wordt doorgestuurd naar het zorgkantoor met wie nadere afspraken gemaakt worden over de vorm van de geleverde zorg.

Particulier

Ook voor de particulier (zonder gemeentelijke vergoeding) is Autididact beschikbaar. Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

Autididact is gecontracteerd bij onderstaande gemeente(s):

 • Best
 • Eindhoven
 • Kempen gemeenten  (Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel – De Mierden)
 • Nuenen
 • Oirschot
 • Son en Breugel
 • Valkenswaard
 • Veldhoven
 • Waalre